Kontakt

Přihlášení

         ČÍSLO ÚČTU K PŘIHLÁŠENÍ: 1936566073/0800

  1. Závodu se účastní 14 carp týmů. Startovné je stanoveno na 10 000,-Kč tým.

  • Týmy se mohou přihlásit do závodu pomocí  emailové adresy bsbaits@centrum.cz. , který bude umístěn na stránkách www.bsbaits.cz. Zde bude uveden název týmu a kontakt na kapitána.

  • Uzávěrka těchto přihlášek bude 1.6. 2018 ve 20:00 hod.

  • Po přihlášení jim bude obratem zasláno registrační číslo (variabilní symbol) a číslo účtu, na který provedou platbu startovného.

  • V případě neuhrazení startovného, anebo odstoupení ze závodu před uzávěrkou, bude takto vzniklé volné místo nabídnuto prvnímu volnému týmu v řadě – kontakt poskytne pořadatel.

  • V případě nenaplnění počtu 14týmů startujících, bude umožněno přihlášení i po ukončení lhůty pro přihlášení.