Kontakt

Pravidla BS cup 2018

 • Registrace :

• Losování:
• Start Závodu:
• Konec závodu:
• Vyhlášení:
Registrace
• Pokud se soutěžící tým nedostaví před koncem registrace, nebo na losování bude ze závodu vyřazen bez náhrady (po případě bude vylosováno za kapitána někým vybraným z rozhodčích, losovat bude jako poslední.)
• U registrace všichni členové týmu podepíší registrační formulář, souhlas s pravidly a ostatními podmínkami závodu
Losování
• Kapitán týmu si vylosuje místo k lovu
• Kapitáni týmů budou k losování zváni v pořadí, ve kterém bylo zaplaceno celé startovné za jejich tým
Pravidla závodu
• Tým se skládá ze dvou nebo tří členů
• Tým smí lovit na 4 pruty, nesmí používat loď ani zavážecí lodičky
• Nahazovat se smí pouze ze břehu v místě lovu, což je co nejblíže k prutům (brodění či zaplavání s nástrahou je přísně zakázáno)
• Vstupovat do vody se smí pouze do výšky pasu a to jen v případě zdoláváni ryby u břehu
• Krmit se smí pomocí kobry, ručního praku, lopatky a to z místa lovu
• Lov povolen pouze na položenou systémem „na vlas“ (feeder, plavaná a jiné metody jsou zakázány) Tým smí používat ZPĚTNÁ OLOVA
• Povolenými nástrahami a návnadami jsou boilies (ne rohlíkové) a pelety max. velikosti 30mm u lovu na zig rig smí být použito jen plovoucí boilie , žádné napodobeniny a ani umělé nástrahy, nesmí být použity.
• Obalování a dipování nástrah povoleno. Method mix, partikl a živé nástrahy jsou zakázány.
• Bivakování je povoleno pouze členům týmů, rozhodčím a doprovodným osobám
• Každý tým smí lovit pouze ve svém sektoru, nesmí zasahovat či jinak omezovat vedlejší sektor
• Vstup do vedlejšího sektoru jen s povolením sousedícího týmů
• Každý tým musí mít velkou podložku pod kapra, podpěrák s rameny min. 90cm, Klin-ik na ošetření ryb, sak k uchování ryb a mobilní telefon pro komunikaci s rozhodčími,váhu na vážení, která slouží jen jako informativní.
• Týmy jsou povinni v případě kontroly vytáhnout pruty k nahlédnutí, povolit přístup do automobilů a bivaků, či prostor kde jsou skladovány nástrahy a návnady
• V případě nepřítomnosti ani jednoho z členů týmu musí být pruty vyndány z vody
Lovné místo
• Každý tým má svůj vyhraničený a označený lovný sektor
• Přesun na lovné místo bude umožněn po skončení losování míst
• Sektor je jasně vyznačen páskami . V jiné situaci je nutné obrátit se ihned na rozhodčí , který upřesní ohraničení sektoru.
• Před zahájením závodu je možné postavit zázemí týmu, připravit udice, vyhledat lovná místa a vnadit
• Lovit před zahájením závodu je zakázáno
• Automobily je možné ponechat u lovných míst na vyhrazených prostorech
• Automobily, které budou užívány pro přepravu během závodu, budou muset být umístěny na hlavním parkovišti. Po příjezdu bude umožněno rozhodčím automobil prohlédnout
• Všichni soutěžící musí dodržovat pořádek na svém místě
Pravidla lovu
• Každý tým smí lovit na 4 pruty s koncovou udicí s jedním jednoháčkem
• Kmenový vlasec musí být o průměru min. 0,30mm a šňůra 0,17mm
• Montáž musí být úniková a provedena tak, aby v případě utržení udice došlo k uvolnění použité zátěže
• Použít se smí pouze montáže s bočním zavěšením olov inline olova . Montáž „helikoptéry“ jsou zakázány)
• Obratlík s koncovým návazcem nesmí být zaaretován nebo zalepen, aby bylo umožněno rybě v případě utržení montáže bez nesnází se zbavit zátěže.
• Háčky s protihrotem jsou povoleny
• Každý tým může mít připraveny další dva pruty pro případ, že by se jim některý zlomil či jinak poškodil
• Další pravidla se řídí dle rybářského řádu platného pro samostatný revír „Grunty", platného od 1.1.2015 a to v režimu povolenky systémem chyť a pusť
Ulovení a zaznamenání úlovků
Jako úlovek, který se započítává do výsledků, je pouze kapr obecný a to o váze nad 10Kg včetně
• U každého týmu se hodnotí 6 ulovených kaprů. Které si tým sám vybere. Do horního řádku smí být zapsán kapr , který se nesmí přepsat a ve spodním řádku napsaný kapr se smí vyměnit jen jednou. Kapr ve spodním řádku se nesmí přepsat do horního.
• Zdolaný kapr, který nebude mít zaseknutý háček daného týmu v tlamce, se do výsledků nepočítá
• Úlovek musí být zvážen výhradně za použití oficiálního vybavení pořadatele, které budou mít k dispozici rozhodčí
• Vážit a zapisovat výsledky smí pouze rozhodčí, ředitel závodu a členové vedení závodu
• Listiny s ulovenými rybami budou ve dvou provedeních. Jedna pro rozhodčí a jedna pro každý tým
• Každý záznam o úlovku musí obsahovat číslo týmu, čas ulovení, váhu úlovku a podpis
• Každý tým je zodpovědný za okamžité nahlášení úlovku
• S úlovkem musí být zacházeno s co největší opatrností
• Do příchodu rozhodčích bude ryba ponechána ve vodě v podběráku
• Sakování či jiné uskladnění ryb z důvodu focení je přísně zakázáno, v případě porušení nebude ryba počítána do výsledku
• Zasakovat rybu může tým jen v případě momentální nedostupnosti rozhodčího a jen na výslovný pokyn rozhodčích či vedení závodu
Protest
• Každý soutěžící má právo vznést protest a to v případě, že bude mít podezření na porušování
pravidel závodu, nikoliv však na pravidla samotná.
• Protest musí být podán písemně a neprodleně při zjištění podezření k rukám hlavního rozhodčího.
• Podání protestu je zpoplatněno částkou 1000,-Kč, která v případě neuznání protestu propadá ve prospěch pořadatele.
• Na protest podaný v jiné formě nebude brán zřetel a žádný z rozhodčích se jím nebude zabývat.
• Případný protest řeší JURY, která bude stanovena před zahájením závodu.
• Členové JURY : ředitel závodu; hlavní rozhodčí; kapitáni dvou vylosovaných týmů (plus jeden náhradník).
Doprovodná osoba a návštěvy
• Každý ze soutěžních týmu může mít jednu doprovodnou osobu
• Úloha doprovodné osoby spočívá především v zajišťování jídla, pití pro svůj tým a přivolání rozhodčích
• Doprovodná osoba nesmí manipulovat s pruty, krmit, ani podebírat ryby
• V případě neschopnosti jednoho z členů týmu (např. ze zdrav.důvodů) je možné, aby po schválení vedení závodu jeho místo zaujala doprovodná osoba. Původní soutěžící se již nesmí vrátit do závodu
• Návštěvy musí být hlášeny vedení závodu a jejich vozidla ponechána na hlavním parkovišti u občerstvení
Vyhlášení výsledků
• Úlovky kaprů- sčítají se úlovky sedmi nejtěžších kaprů každého týmu v kilogramech, tým s nejvíce kilogramy vyhrává
• V případě rovnosti rozhoduje o pořadí čas prvního bodovaného kapra (započítaného mezi 5 nejtěžšími)
• Uděluje se cena za prvního uloveného kapra o hmotnosti nad 20 Kg včetně
• Uděluje se cena za nejtěžšího uloveného kapra
Závěrem
• Zabít, zranit, přepravovat či prodávat úlovek je striktně zakázáno
• Ničit, řezat nebo upravovat zeleň na lovných místech je zakázáno.
• Za porušení pravidel může být soutěžící tým vyloučen a to bez jakékoliv náhrady.
• Doplňující informace k závodu a časový harmonogram.
• neděle 23.9 2018 od 12,00 – registrace
• 16:00 -19:00-losování a přejezd na místa
• 19:00 Konec krmení a začátek seznamovacího večírku.
• 24.9.2018 v 6:00 -začátek závodu
• Pátek 28.9.2015 11:00 – konec závodů
• 11:00 – úklid lovného místa
• 13:00 – vyhlášení výsledků
• Startovné 10 000,-Kč
• 14 týmů
• Výhra 
1.místo 40000,-Kč
2.místo 25000,-Kč
3.místo 15000,-Kč
nejtěžší ryba závodu 5000,-Kč