Kontakt

9. Ročník BS cup 2016 Grunty

Od   25.9.2016 6:00   do   30.9.2016 11:00

 Harmonogram závodu

Registrace :
Losování:
Start Závodu:
Konec závodu:
Vyhlášení:
Registrace
Pokud se soutěžící tým nedostaví před koncem registrace, nebo na losování bude ze závodu vyřazen bez náhrady (po případě bude vylosováno za kapitána někým vybraným z rozhodčích, losovat bude jako poslední.)
U registrace všichni členové týmu podepíší registrační formulář, souhlas s pravidly a ostatními podmínkami závodu
Losování 
Kapitán týmu si vylosuje místo k lovu
Kapitáni týmů budou k losování zváni v pořadí, ve kterém bylo zaplaceno celé startovné za jejich tým
Pravidla závodu  
Tým se skládá ze dvou nebo tří členů
Tým smí lovit na 4 pruty, nesmí používat loď ani zavážecí lodičky
Nahazovat se smí pouze ze břehu v místě lovu, což je co nejblíže k prutům (brodění či zaplavání s nástrahou je přísně zakázáno)
Vstupovat do vody se smí pouze do výšky pasu a to jen v případě uváznutí ryby u břehu 
Krmit se smí pomocí kobry, ručního praku, lopatky a to z místa lovu
Lov povolen pouze na položenou systémem „na vlas“ (feeder, plavaná a jiné metody jsou zakázány) Tým musí používat ZPĚTNÁ OLOVA, TAK ABY VLASEC LEŽEL POD VODOU. MIN. ZÁTĚŽ MUSÍ  BÝT 40g.
Povolenými nástrahami a návnadami jsou boilies (ne rohlíkové) a pelety max. velikosti 30mm
Obalování a dipování nástrah povoleno. Method mix, partikl a živé nástrahy jsou zakázány.
Bivakování je povoleno pouze členům týmů, rozhodčím a doprovodným osobám  
Každý tým smí lovit pouze ve svém sektoru, nesmí zasahovat či jinak omezovat vedlejší sektor
Vstup do vedlejšího sektoru jen s povolením sousedícího týmů
Každý tým musí mít velkou podložku pod kapra, podpěrák s rameny min. 90cm, Klin-ik na ošetření ryb, sak k uchování ryb a mobilní telefon pro komunikaci s rozhodčími,váhu na vážení, která slouží jen jako informativní. A zpětná olova (backleady) min zátěž 40g. 
Týmy jsou povinni v případě kontroly vytáhnout pruty k nahlédnutí, povolit přístup do automobilů a bivaků, či prostor kde jsou skladovány nástrahy a návnady
V případě nepřítomnosti ani jednoho z členů týmu musí být pruty vyndány z vody
Lovné místo 
Každý tým má svůj vyhraničený a označený lovný sektor
Přesun na lovné místo bude umožněn po skončení losování míst
Sektor je jasně vyznačen páskami . V jiné situaci je nutné obrátit se ihned na rozhodčí  , který upřesní ohraničení sektoru.
Před zahájením závodu je možné postavit zázemí týmu, připravit udice, vyhledat lovná místa a vnadit
Lovit před zahájením závodu je zakázáno
Automobily je možné ponechat u lovných míst na vyhrazených prostorech
Automobily, které budou užívány pro přepravu během závodu, budou muset být umístěny na hlavním parkovišti.  Po příjezdu bude umožněno rozhodčím automobil prohlédnout   
Všichni soutěžící musí dodržovat pořádek na svém místě
Pravidla lovu 
Každý tým smí lovit na 4 pruty s koncovou udicí s jedním jednoháčkem
Kmenový vlasec musí být o průměru min. 0,30mm a šňůra 0,17mm
Montáž musí být úniková a provedena tak, aby v případě utržení udice došlo k uvolnění použité zátěže
Použít se smí pouze montáže s bočním zavěšením olov inline olova . Montáž „helikoptéry“ jsou zakázány)
Obratlík s koncovým návazcem nesmí být zaaretován nebo zalepen, aby bylo umožněno rybě v případě utržení montáže bez nesnází se zbavit zátěže.
Háčky s protihrotem jsou povoleny
Každý tým může mít připraveny další dva pruty pro případ, že by se jim některý zlomil či jinak poškodil
Další pravidla se řídí dle rybářského řádu platného pro samostatný revír „Grunty", platného od 1.1.2015 a to v režimu povolenky systémem  chyť a pusť 
 
Ulovení a zaznamenání úlovků
Jako úlovek, který se započítává do výsledků, je pouze kapr obecný a to o váze nad 10Kg včetně
U každého týmu se hodnotí 7 nejtěžších ulovených kaprů
Zdolaný kapr, který nebude mít zaseknutý háček daného týmu v tlamce, se do výsledků nepočítá
Úlovek musí být zvážen výhradně za použití oficiálního vybavení pořadatele, které budou mít k dispozici rozhodčí 
Vážit a zapisovat výsledky smí pouze rozhodčí, ředitel závodu a členové vedení závodu
Listiny s ulovenými rybami budou ve dvou provedeních. Jedna pro rozhodčí a jedna pro každý tým
Každý záznam o úlovku musí obsahovat číslo týmu, čas ulovení, váhu úlovku a podpis
Každý tým je zodpovědný za okamžité nahlášení úlovku
S úlovkem musí být zacházeno s co největší opatrností
Do příchodu rozhodčích bude ryba ponechána ve vodě v podběráku 
Sakování či jiné uskladnění ryb z důvodu focení je přísně zakázáno, v případě porušení nebude ryba počítána do výsledku
Zasakovat rybu může tým jen v případě momentální nedostupnosti rozhodčího a jen na výslovný pokyn rozhodčích či vedení závodu
 
Protest
Každý soutěžící má právo vznést protest a to v případě, že bude mít podezření na porušování
pravidel závodu, nikoliv však na pravidla samotná. 
Protest musí být podán písemně a neprodleně při zjištění podezření k rukám hlavního rozhodčího. 
Podání protestu je zpoplatněno částkou 1000,-Kč, která v případě neuznání protestu propadá ve prospěch pořadatele.
Na protest podaný v jiné formě nebude brán zřetel a žádný z rozhodčích se jím nebude zabývat.
Případný protest řeší JURY, která bude stanovena před zahájením závodu.
Členové JURY : ředitel závodu;  hlavní rozhodčí; kapitáni dvou vylosovaných týmů (plus jeden náhradník).
 
Doprovodná osoba a návštěvy
Každý ze soutěžních týmu může mít jednu doprovodnou osobu
Úloha doprovodné osoby spočívá především v zajišťování jídla, pití pro svůj tým a přivolání rozhodčích
Doprovodná osoba nesmí manipulovat s pruty, krmit, ani podebírat ryby
V případě neschopnosti jednoho z členů týmu (např. ze zdrav.důvodů) je možné, aby po schválení vedení závodu jeho místo zaujala doprovodná osoba. Původní soutěžící se již nesmí vrátit do závodu
Návštěvy musí být hlášeny vedení závodu a jejich vozidla ponechána na hlavním parkovišti u občerstvení
Vyhlášení výsledků
Úlovky kaprů- sčítají se úlovky sedmi nejtěžších kaprů každého týmu v kilogramech, tým s nejvíce kilogramy vyhrává
V případě rovnosti rozhoduje o pořadí čas prvního bodovaného kapra (započítaného mezi 5 nejtěžšími)
Uděluje se cena za prvního uloveného kapra o hmotnosti nad 20 Kg včetně
Uděluje se cena za nejtěžšího uloveného kapra 
Závěrem
Zabít, zranit, přepravovat či prodávat úlovek je striktně zakázáno
Ničit, řezat nebo upravovat zeleň na lovných místech je zakázáno.
Za porušení pravidel může být soutěžící tým vyloučen a to bez jakékoliv náhrady.
Doplňující informace k závodu a časový harmonogram.
neděle 25.9 2015 od 12,00 – registrace
16:00 -19:00-losování a přejezd na místa 
19:00 Konec krmení a začátek seznamovacího večírku.
26.9.2015 v 6:00 -začátek závodu
Pátek  30.9.2015 11:00 – konec závodů
11:00 – úklid lovného místa
13:00 – vyhlášení výsledků
Startovné 11 000,-Kč
16 týmů
Výhra min o ceny v hodnotě 100 000,-Kč